Thursday, May 27, 2010

Asas Bahasa Arab


Dalam subjek ini tajuk-tajuk berikut akan dibincangkan:

1. Definisi MANHAJ DIRASI (Objektif, Kandungan, Kaedah dan Penilaian) (1 minggu)

2. Beberapa istilah penting dalam bidang Pengajaran Bahasa Kedua (1 minggu)

3. Kepentingan Bahasa Arab dan objektif pengajarannya di Malaysia (1 minggu)

4. Sistem Fonetik dan Sintaksis Bahasa Arab (2 minggu)

5. Sistem Morfologi Bahasa Arab (2 minggu)

6. Analisis Umum Buku Teks Bahasa Arab dan Pembentangan (3 minggu)

7. Al-I'rab: Kasus Nominatif (Al-Marfu'at Min Al-Asma') (1 minggu)

8. Al-I'rab: Kasus Akusatif (Al-Mansubat Min Al-Asma') (1 minggu)

9. Al-I'rab: Kasus Genitif (Al-Majrurat Min Al-Asma')(1 minggu)

10. Latihan pengukuhan, ulangkaji dan perbincangan (1 minggu)

No comments:

Post a Comment

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...