Text Book Evaluation Format
PERHATIAN: SILA KLIK PADA GAMBAR UNTUK PEMBESARAN.

• FORMAT ULASAN BUKU TEKS INI DIAMBIL DAN DIUBAHSUAI DARI KRITERIA PENILAIAN BUKU TEKS BAHASA ARAB YANG DICADANGKAN OLEH TENGKU AIN FARHAH DAN PROF. MADYA DR. ABDUL RAHMAN CHIK BAGI MENYESUAIKAN TAHAP PEMBELAJARAN UNTUK PELAJAR DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM, KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH). (LIHAT: KERTAS KERJA BERTAJUK: “ADAT JADIDAH LIMA’AYIR TAQWIM KUTUB TA’LIM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH LIGHAIRI AL-NATIQINA BIHA”, BUKU SEMINAR ANTARABANGSA BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB JILID 3, CETAKAN 1, 1433H/2011M, EDITOR: ASEM SHAHADEH DAN LAIN-LAIN, HLMN 169-182.

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...