Saturday, November 20, 2010

Bahasa Arab KOMUNIKASI


Dalam subjek ini kita akan membincangkan tajuk-tajuk berikut dengan terperinci:

1. Definisi KOMUNIKASI dan kemahiran-kemahirannya

2. Objektif Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Di Malaysia

3. Beberapa tingkatan objektif pembelajaran Bahasa Arab

4. Sistem Fonetik dan Sintaksis Bahasa Arab

5. Definisi AL-WAZAIF AL-LUGHAWIYYAH

6. Definisi AL-MAWAQIF AL-LUGHAWIYYAH

7. How to master Arabic in a short Period? Keys for improving your Arabic

8. Kandungan Bahasa untuk berkomunikasi: Perbincangan dan Latihan

CATATAN: Subjek ini lebih menekankan aspek praktikal. Para pelajar akan didedahkan dengan latihan dan aspek teori dikurangkan. Ia selaras dengan objektif subjek ini iaitu menggunakan bahasa dan bukannya belajar tentang bahasa.

Para pelajar akan dinilai melalui dua assignment iaitu:

1) PUBLIC SPEAKING

2) LAKONAN/DRAMA

Dalam pembelajaran Bahasa Arab, kita lebih cenderung untuk belajar tentang sistem bahasa iaitu Nahu dan Saraf. Dalam subjek ini penekanan akan diberikan kepada bagaimana menggunakan bahasa dalam perbualan pada situasi yang berbeza. Inilah yang dinamakan sebagai pendekatan komunikatif dalam mempelajari bahasa. Sebelum ini kita sering menggunakan pendekatan tatabahasa yang menjadikan kita seorang pakar dalam menghuraikan undang-undang dan falsafah bahasa, tetapi gagal menjadikan bahasa yang dipelajari sebagai satu proses yang digunakan dalam kehidupan harian. Ketahuilah rahsia belajar bercakap dalam bahasa Arab dalam tempoh yang singkat! Selamat Belajar!

Hadith


Tajuk-tajuk Hadith yang akan dibincangkan:

1. Hadith pertama dari hadith 40 (Ikhlas)

2. Hadith kedua dari hadith 40 (Islam, Iman, Ihsan dan Sa’ah)

3. Hadith keempat dari hadith 40 (Kejadian Manusia)

4. Hadith ke lima dari hadith 40 (Menjauhi Bid’ah)

5. Hadith keenam dari hadith 40 (Memastikan Yang Halal Dan Menjauhi Yang Haram Dan Subhat)

6. Hadith ke tujuh dari hadith 40 (Kewajipan Menasihati Saudara seIslam)

7. Hadith ke lapan dari hadith 40 (Suruhan Jihad)

8. Hadith ke sebelas dari hadith 40 (Meninggalkan Apa Yang Diragui )

9. Hadith kedua belas dari hadith 40 (Meninggalkan Apa Yang Tidak Berkaitan)

10. Hadith ke tiga belas dari hadith 40 (Perkara Yang Menyempurnakan Iman Sesaorang)

11. Hadith hukum tajuk 1 (Kelebihan Menjaga Hubungan Kekeluargaan)

12. Hadith hukum tajuk 7 (Sifat Orang Munafik)

13. Hadith hukum -tajuk 14 (Kelebihan Menuntut Ilmu)

14. Hadith hukum –tajuk 19 (Tujuh Golongan Dibayangi Arasy)

Kaedah Penilaian Hadith


SUBJEK: HADITH (DPF 2543)

UJIAN 20%
PEMBENTANGAN 20%
KERJA KURSUS 30%
HAFALAN 20%
KEHADIRAN 10%

JUMLAH KESELURUHAN (Carry Mark)= 100% (60%)

Peperiksaan Akhir = 100% (40%)

Friday, November 19, 2010

BAHASA ARAB KOMUNIKASI1. Objektif Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi
- Objektif Umum Pembelajaran Bahasa Arab
- Objektif Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi di Malaysia

2. Definisi Komunikasi dan kemahiran-kemahirannya
- Proses yang berlaku ketika berkomunikasi
- Sejarah ringkas Pendekatan Komunikasi dalam pengajaran bahasa
- Kemahiran-kemahiran berkomunikasi (Mendengar, Bertutur, Membaca dan Menulis)

3. Ciri-ciri Penggunaan kaedah Komunikasi dalam pembelajaran Bahasa Arab
- Langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab berasaskan konsep komunikasi

4. Al-Mawaqif Al-Lughawiyyah (Situasi dan Konteks Berkomunikasi)
- Definisi
- Majalat Al-Ittisal Al-Lughawi (Bidang komunikasi)
- Contoh-contoh Dialog dalam situasi berbeza

5. Al-Wazaif Al-Lughawiyyah (Fungsi dan Bentuk berkomunikasi)
- Definisi
- Contoh-contoh bentuk komunikasi

6. Kemahiran-kemahiran penting komunikasi dalam Bahasa Arab
- Aspek Fonetik
- Aspek Sintaksis (Nahu) dan Morfologi (Saraf)

7. Situasi 1 dan pembentangan/aktiviti:
- Pengenalan diri
- Masa dan waktu
- Negara dan tempat

8. Situasi 2 dan pembentangan/aktiviti:
- Di Pasar/Kedai
- Di tempat kerja
- Nilai keagamaan dan moral

9. Situasi 3 dan pembentangan/aktiviti:
- Di asrama kolej
- Cuaca dan iklim
- Di kantin/Di hospital

10. Situasi 4 dan pembentangan/aktiviti:
- Waktu lapang
- Surat Rasmi dan tidak rasmi
- Di majlis dan acara

11. Situasi 5 dan pembentangan/aktiviti:
- Pandangan dan pendapat
- Pidato dan ucapan awam
- Jemputan

12. Situasi 6 dan pembentangan/aktiviti:
- Tunjuk arah
- Cerita (fakta/fiksyen)

13. Situasi 7 dan pembentangan/aktiviti:
-Iklan dan pengumuman

14. Perbincangan/Ulangkaji/Penilaian

AHLAN WA SAHLAN...


Pengajaran dan pembelajaran melalui konsep e-learning merupakan satu pendekatan kontemporari yang sedang mendapat tempat dalam dunia pendidikan. Penggunaan blog antara pensyarah dan pelajar ialah antara salah satu unsur penting dalam e-learning. Secara ringkas e-learning atau pembelajaran elektronik ialah penggunaan elektronik untuk tujuan pembelajaran. E-Learning melibatkan pembelajaran menerusi laman web dan komputer serta pertukaran maklumat secara digital. Penggunaan blog bukanlah satu tamparan negatif terhadap pendekatan tradisionalis, malah ia merupakan satu integrasi antara kedua-dua pendekatan supaya proses pembelajaran menjadi lebih berkesan.

Dalam blog ini, para pelajar boleh mengetahui perkara-perkara berikut dengan lebih pantas:

1) Silibus Subjek
2) Tugasan yang perlu dilakukan
3) Maklumat terkini yang perlu diambil perhatian
4) Berkongsi maklumat dengan pensyarah
5) Kaedah penilaian seperti markah kerja kursus dan ujian


Selain itu, para pelajar juga boleh memberikan pandangan masing-masing melalui blog ini kerana sesetengah pelajar lebih selesa melontarkan pandangan melalui blog daripada memberi pandangan di dalam kuliah. Masalah pembelajaran yang dialami oleh pelajar juga boleh dikongsi dengan pensyarah subjek dan akan direkodkan dalam sistem penasihatan akademik.

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...