Sunday, May 30, 2010

TAJUK-TAJUK UTAMA KULIAH SUBJEK ULUM AL-HADITH:

Sinopsis Mata Pelajaran:

Mata pelajaran ini membicarakan tentang ilmu Mustalahul Hadith, sejarah dan kepentingannya, mengkaji tentang proses penyusunan Hadith, membezakan diantara ilmu Hadith Riwayah dan Dirayah. Mengkaji syarat perawi dan kriteria yang digunakan dikalangan Muhaddithin, membahas tentang pembahagian Hadith Sahih, Hasan, Dhaif dan Maudu, menilai kedudukan Hadith berasaskan perundangan serta mengkaji tentang generasi perawi.

MINGGU 1:

Pengenalan Ilmu Mustalah Al-Hadith
- Hadith dan Sunnah
- Sejarah penulisan Hadith dari zaman Rasullullah
- Kepentingan penulisan Hadith

MINGGU 2:

Pembahagian skop perbahasan Ulum al-Hadith
-Hadith Riwayah
-Hadith Dirayah

MINGGU 3:

Penyusunan Hadith
- Penulisan hadith pada zaman Rasullulah
- Pendirian orientalis terhadap penyusunan Hadith
- Pengembaraan untuk mendapatkan Hadith

Minggu 4:

Bentuk periwayatan Hadith
Mendengar, Bacaan, Ijazah, Al-munawalah, Catatan Al-I’lam,
Al-wasiah, Al-wijadah

MINGGU 5:

Jenis-jenis Hadith
- Hadith
- Khabar
- Athar
- Hadith Qudsi

MINGGU 6:

Bahagian Hadith
- Sahih
- Hasan
- Dhaif
- Maudu’

MINGGU 7:

Martabat Hadith
- Mutawatir
- Masyhor
- Maudhu’

MINGGU 8:

Perawi hadith
- Syarat perawi
- Sanad
- Matan
- Perawi

MINGGU 9:

Pengenalan Sunan As-Sittah

- Bukhari
- Muslim
- Nasaie

MINNGU 10:

Pengenalan Sunan As-Sittah

- Ibn Majah
- Abu Daud
- At-Tarmizi

MINGGU 11:

Ilmu Hadith Riwayah dan Dirayah
- Ilmu al-Jarh dan al-Ta’dil
- Ilmu Rijal
- Ilmu mukhtalaf al-Hadith
- Ilmu ‘llal al-Hadith

MINGGU 12:

Sahabat yang banyak meriwayatkan Hadith

- Abu Hurairah
- Anas bin Malik
- Siti Aishah Umm al-Mu’minin

MINGGU 13

Sahabat yang termashur meriwayatkan hadith

- Abdullah bin Mas’ud
- Abdullah bin ‘Amr bin al-Aas
- Abu Zar al-Ghifari

MINGGU 14:

Generasi perawi (Tabaqat ar-Ruwat)
- Tabaqat perawi menurut Ibn Hajar
- Tabaqat sahabat
- Tabaqat at-Tabi’in
- Tabaqat Tabi’ at-Tabi’in

No comments:

Post a Comment

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...