Saturday, July 24, 2010

ADA APA DENGAN ELLA?


Tulisan ini tiada kena mengena dengan Ratu Rock Malaysia Ella, atau nama sebenarnya Nor Zila binti Aminuddin yang berasal dari Klang, Selangor, tetapi tulisan ini cuba membawa para pelajar kepada tafsiran perkataan 'Illah (علة) dalam pelbagai perspektif kerana ella dan illah lebih kurang sebutannya. Tajuk di atas sekadar ingin menarik minat pembaca sahaja, tiada kena mengena dengan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Tulisan ini juga berstatus (U), sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Selama ini kita mendengar nama-nama artis terutamanya penyanyi dan pelakon bahkan kita menghafal setiap lirik dan lagu mereka dengan penuh khusyuk, jadi saya harap kita dapat luangkan masa untuk menerokai definisi 'illah yang mempunyai kaitan dengan subjek Bahasa Arab dan Ulum Al-Hadith.

Perbincangan tentang ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan cahaya petunjuk kepada kita. Oleh itu, cerita tentang 'illah ini akan dijana melalui satu sinaran yang dibahagikan kepada 3 cahaya.

CAHAYA PERTAMA:
Dalam bahagian ini ia berkaitan dengan kandungan awal buku teks Bahasa Arab tahun 4 yang kita akan bincangkan dalam kuliah. Dalam buku teks tersebut, dua bentuk fi'il madhi dibincangkan iaitu fi'il madhi sohih dan fi'il madhi mu'tal. Fi'il Madhi Sahih ialah kata kerja berbentuk telah lepas yang tidak terdapat hurf 'illah di dalamnya. Manakala Fi'il Madhi Mu'tal ialah kata kerja berbentuk telah lepas yang terdapat hurf 'illah di dalamnya. Huruf 'Illah ialah huruf Alif, Wau dan Ya. Dari sudut bahasa perkataan Mu'tal secara langsung berkaitan dengan 'Illah. Huruf 'Illah ialah huruf yang cacat atau bermasalah apabila ditukarkan kepada fi'il mudhari'(kata kerja sedang berlaku).

Contoh yang paling mudah ialah perbezaan antara perkataan "Nazala" (turun) dan "Wa'ada" (janji). Nazala ialah fi'il madhi sahih sebab tiada huruf 'illah di dalamnya. Oleh itu apabila ia ditukarkan kepada fi'il mudhari' ia dapat dikiaskan seperti ini Nazala-Yanzilu ُنَزَلَ-يَنْزِل (dibandingkan dengan prinsip saraf: fa'ala-yaf'ilu فَعَلَ-يَفْعِل). Tetapi Wa'ada ialah fi'il madhi mu'tal kerana terdapat huruf Wau di dalamnya. Oleh itu ia menjadi Wa'ada-Ya'idu ُوَعَدَ-يَعِد bukan Wa'ada-Yau'idu ُوَعَدَ-يَوْعِد . Fi'il mu'tal seperti ini perlu dibiasakan dengan pembacaan kerana ia tidak boleh dikiaskan dari konsep asal pembahagian saraf dalam Bahasa Arab. Inilah dia maksud 'illah apabila ia dikaitkan dengan bidang bahasa.

CAHAYA KEDUA:
Cahaya yang kedua ini membawa kita kepada istilah 'illah yang digunapakai oleh ilmuwan dalam bidang ilmu hadith. Saya rasa anda masih ingat lagi beberapa syarat hadith sahih iaitu tiada syaz (percanggahan) dan tiada 'illah (kecacatan tersembunyi)dalam sesebuah hadith. 'Illah menurut ulama hadith ialah satu kecatatan tersembunyi yang menyebabkan hadith itu tidak dapat dinilai sebagi hadith sahih. Ia berbeza dengan syaz. Syaz ialah percanggahan seorang perawi hadith yang dipercayai dengan perawi-perawi lain yang dipercayai (thiqah). Manakala 'illah ialah kecacatan atau masalah yang dilakukan oleh perawi hadith yang thiqah seperti apabila seseorang perawi hadith yang thiqah itu melakukan kesilapan dalam meletakkan titik atau tidak meletakkan titik pada salah satu huruf perkataan dalam hadith yang menyebabkan maksud hadith berubah. Kesilapan yang dilakukan oleh perawi thiqah yang paling susah dikenalpasti oleh para ilmuwan hadith. Sebab itu banyak buku yang dihasilkan bagi menjejaki kesilapan yang dilakukan oleh perawi yang thiqah. Adapun hadith-hadith yang lemah dan palsu, ulama hadith tidak menumpukan kepada perbahasan yang panjang kerana untuk mengenali hadith palsu lebih mudah jika dibandingkan dengan hadith yang mempunyai 'illah dan disangka sahih disebabkan disampaikan oleh perawi yang thiqah. Diharap cahaya yang kedua ini memberi sedikit sinaran kepada pelajar mengenai maksud 'illah dalam bidang ilmu hadith.

CAHAYA KETIGA:
Bahagian ini pula akan membawa kita ke arah maksud 'illah di kalangan ulama usul fiqh (iaitu sarjana Islam yang terlibat dalam soal hukum dan perundangan Islam). Dalam bidang usul fiqh 'illah juga dikenali sebagai sebab (penyebab), petunjuk, pembawa dan pemberi kesan. Bagi pelajar yang sudah mengambil subjek usul fiqh, sesetengah buku akan mendefinisikan maksudnya dan menyatakan pembahagian- pembahagiannya. Anda boleh merujuk buku-buku yang berkaitan dengan maksud dan perbahasan 'illah dengan lebih lanjut. Sebagai contoh yang ringkas. 'Illah atau sebab diharamkan arak dan judi ialah ia akan menjaga akal manusia dari membuat kerosakan dan permusuhan sesama manusia. Contoh yang lain pula ialah bermusafir ketika bulan ramadhan merupakan 'illah (sebab) kita dibolehkan berbuka dan memendekkan solat. Hikmahnya ialah untuk mengelakkan kesulitan.

Begitulah sifat perkataan dalam Bahasa Arab yang perlu kita dalami bersama. Satu perkataan digunakan dalam pelbagai perspektif dan konteks. Inilah dia keunikan yang boleh dapati dalam bahasa Arab. Ia menunjukkan tiada sesiapa yang boleh melakukan penafsiran sesuka hati mengenai nas-nas Islam melainkan dia mempelajari Bahasa Arab dengan mendalam. Diharapkan ketiga-tiga gabungan cahaya tadi telah memancarkan satu sinaran yang berupaya menerangi segenap kegelapan yang menutup pandangan kita terhadap istilah-istilah yang hanya dihafal tanpa difahami. Dan cahaya Allah meliputi segala-galanya.

FIRMAN ALLAH DI DALAM SURAH AL-SAFF AYAT 8: "Dan Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian).

Friday, July 16, 2010

KEMAHIRAN MEMBACA DAN PSIKOLINGUISTIK


Syabas kepada pelajar kelas bahasa Arab yang telah memulakan pembentangan walaupun ada kelas lain yang masih tidak menepati jadual pembentangan. Dalam post kali ini, saya akan menterjemahkan cara mengukuhkan kemahiran membaca untuk menunaikan permintaan beberapa pelajar kelas bahasa Arab.

BEBERAPA LANGKAH MEMPERTINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR:

(Langkah-langkah yang akan disebutkan ini dikhususkan untuk meningkatkan pelajar yang kita ajar, sila rujuk nota kuliah yang ketiga untuk rujukan dalam bahasa Arab):

1. Melatih pelajar membaca sesuatu petikan dengan pembacaan yang memberikan maksud, dengan megambil kira pergerakan tangan, ekspresi muka dan pandangan mata ke arah teks. Dari sini, pentingnya pembacaan yang betul oleh pengajar bahasa Arab khususnya sebagai contoh untuk diikuti oleh pelajar dalam setiap peringkat pembelajaran.

2. Mementingkan pembacan secara senyap dahulu kerana seseorang pelajar tidak akan dapat menyampaikan pembacaan yang baik kecuali setelah memahami kandungan teks atau petikan. Oleh itu, pelajar mestilah membaca petikan yang diberikan secara silence reading dan diawasi oleh kita setelah kumpulan pelajar dibahagikan. Kita juga perlu membincangkan perkara yang tidak difahami oleh pelajar sebelum memulakan pembacaan secara kuat/terang.

3. Membincangkan perkataan-perkataan baru dengan menggunakan lebih dari satu cara, kita tidak boleh terus menterjemahkan kepada bahasa ibunda kita. Berikut adalah cara-cara menerangkan perkataan baru:

a. Menggunakan perkatan baru dalam bentuk ayat.
b. Menggunakan perkataan seerti (sinonim).
c. Menggunakan perkataan berlawanan (antonim).
d. Melakonkan sesuatu perbuatan.
e. Melukis di atas papan hitam/putih.

Cara-cara yang disebutkan di atas bukan sahaja dibuat oleh pengajar, tetapi ia perlu dipraktikkan oleh pelajar juga dan dibincangkan di dalam kelas. Terdapat juga cara yang lain iaitu menggunakan gambar yang boleh dilihat samada gambar bergerak atau statik untuk menerangkan sesuatu objek atau sifat. Menggunakan gambar hanya dilakukan oleh kita sahaja.

PSIKOLINGUISTIK:

Istilah yang disebutkan di atas sebenarnya mempunyai kaitan dengan tajuk pembentangan kelas kita. Cara berfikir orang dewasa dan kanak-kanak/remaja, memerlukan kaedah tersendiri untuk disampaikan kepada mereka tentang sesuatu ilmu atau pengetahuan. Cara pelajar lelaki dan perempuan belajar bahasa kedua atau bahasa Arab secara khusus juga merupakan antara cabang psikolinguistik. Secara ringkas Psikolinguistik ialah:

Kajian tentang faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia untuk mendapatkan, menggunakan, memahami dan menghasilkan bahasa. Penyelidikan moden yang menggunakan biologi, Neuroscience, ilmu kognitif, linguistik, dan teori maklumat untuk mempelajari bagaimana otak memproses bahasa merupakan salah satu cabang bidang ini. Ada sejumlah subdisiplin dengan teknik non-invasif untuk mempelajari cara kerja saraf otak, contohnya, neurolinguistics yang menjadi satu pecahan yang lain dalam bidang psikolinguistik.

Cara lelaki dan wanita berfikir sebagai contoh, berbeza antara satu dengan yang lain berdasarkan kajian mengenai fungsi otak kanan dan kiri. Sebagai contoh, kedua-dua otak wanita mempunyai ruang emosi, manakala ruang emosi hanya terdapat pada salah satu bahagian otak kaum lelaki. Selain dari itu, perempuan lebih cepat ingat dari lelaki iaitu otak kiri wanita masih boleh menyimpan ingatan setelah 10 minit berlalu, manakala golongan adam biasanya akan lupa sesuatu yang dipelajarinya setelah 10 minit berlalu. Begitu juga dalam pengajaran bahasa Arab peringkat dewasa dan rendah, ia memerlukan kaedah yang sesuai dan pendekatan yang betul supaya objektif dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Sebab itu kita mendapati terdapat sesetengah sekolah yang dikhaskan untuk lelaki sahaja berdasarkan kaedah pengajaran yang sesuai dengan tabiat mereka. Seperti sekolah yang dikhaskan untuk pelajar perempuan. Contohnya Maa'ahad Lil Banin (Lelaki) dan Lil Banat (Perempuan) di Kelantan dan English College (bagi lelaki) serta Sekolah Tun Fatimah (bagi perempuan) di Johor.

Psikolinguistik juga ialah pecahan daripada ilmu yang dinamakan sebagai APPLIED LINGUISTIC (LINGUISTIK GUNAAN). Daripada Applied Linguistic ini terbahaginya bidang-bidang berkaitan dengan bahasa iaitu:

a. Linguistik Am.
b. Pengajaran Bahasa Kedua/Asing.
c. Psikolinguistik.
d. Sosiolinguistik.
e. Geolinguistik.
f. Komputer dan Bahasa.
g. Neurolinguistik.
h. Terjemahan.
i. Analisis Perbandingan Antara Bahasa dan Analisis Kesalahan Bahasa.

Saya menyenaraikan bidang-bidang bahasa di atas untuk menarik minat para pelajar sekelian agar dapat memilih salah satu bidang tersebut untuk tujuan menyambung belajar pada peringkat Ijazah. Saya syorkan Bidang Pendidikan dan Psikologi (Psikolinguistik) atau Bidang Pendidikan dan Komputer untuk dipelajari pada masa-masa akan datang. Seterusnya bidang-bidang yang kritikal seperti Terjemahan dan Geolinguistik atau Sosiolinguistik djadikan bidang oleh para pelajar sekelian untuk menyambung Program Sarjana (Master) dan Doktor Falsafah (Ph.D).

MUHASABAH UNTUK SEMUA: Proses pembelajaran bukan terhenti setakat peringkat Diploma atau Doktor Falsafah, tetapi ia merupakan proses sepanjang hayat yang sentiasa berterusan sehingga kita meninggal dunia.

Friday, July 9, 2010

STRATEGI & KEMAHIRAN MEMBACA


ANTARA PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI

Kita telah membincangkan kandungan buku teks bahasa Arab tahun 3. Kemahiran membaca bermula dengan lebih serius dalam buku tersebut. Sebenarnya kemahiran membaca merupakan antara strategi yang dimanfaatkan oleh pelajar untuk memantapkan penguasaan bahasa yang dipelajarinya. Sebelum kita mengupas beberapa perkara utama berkenaan kemahiran membaca,adalah wajar jika istilah pendekatan, metod, teknik dan strategi diterangkan secara sepintas lalu.

Apabila kita membicarakan soal pendekatan, metod dan teknik, ia berkaitan dengan aspek pengajaran. Bagi pelajar dalam bidang pendidikan istilah tersebut perlu difahami. Manakala strategi berkaitan dengan aspek pembelajaran (pelajar). Dengan kata yang lain, strategi ialah langkah-langkah yang digunakan oleh pelajar dalam usaha menguasai sesuatu pelajaran. Menanamkan tabiat membaca bahan bacaan bahasa Inggeris atau Arab merupakan jalan untuk menguasai bahasa-bahasa itu sedikit demi sedikit. Ataupun seseorang pelajar itu mempunyai buku yang dikhaskan untuk mencatit dialog-dialog bahasa Arab dan berlatih menyebutnya untuk digunakan pada masa-masa akan datang. Setiap pelajar mempunyai strategi masing-masing. Strategi pembelajaran juga menjadi medan kajian penyelidik pada masa ini terutama sarjana-sarjana dari dunia Barat.

3 CARA MEMBACA

Sebagaiman yang telah dibincangkan di dalam kuliah, kemahiran membaca terbahagi kepada tiga iaitu:
1. Kemahiran membaca secara kuat (Al-Qiraah Al-Jahriyyah)
2. Kemahiran membaca secara senyap(Al-Qiraah Al-Samitah)
3. Kemahiran membaca secara pantas (Al-Qiraah Al-Sari'ah)


Perlu diterangkan di sini kemahiran membaca ialah adik-beradik dengan kemahiran mendengar. Manakala kemahiran bertutur merupakan adik-beradik dengan kemahiran menulis. kemahiran mendengar dan membaca memerlukan proses menganalisa maklumat tanpa sedar (unconcious process) iaitu melibatkan keupayaan dalaman seseorang tanpa sedar. Kemahiran bercakap/bertutur dan menulis pula merupakan proses yang agak rumit sedikit kerana ia memerlukan keupayaan menterjemahkan semula aktiviti bahasa ke dunia nyata. Ia melibatkan kekuatan mental dan fizikal kerana proses menghubungkan pengalaman dan ilmu yang dipelajari kepada orang lain secara lisan dan penulisan.

Untuk mempertingkatkan lagi kemahiran membaca pelajar boleh mengaplikasikan 4 langkah-langkah berikut:
1. Skimmimg (Membaca perkara-perkara umum terlebih dahulu)
2. Scanning (Memilih bacaan yang sesuai dengan kehendak individu)
3. Extensive Reading (Fokus kepada kandungan yang dikehendaki dengan melakukan pembacaan secara menyeluruh)
4. Intensive Reading (Memilih bahan-bahan yang berkaitan dengan kajian, contoh ketika kita sedang membuat assignment)

Kepada semua pelajar saya, kalau boleh tanamkan minat membaca bahan bacaan yang bermutu. Lebihkan sedikit masa untuk menimba ilmu melalui tabiat membaca kerana apa yang membedakan anda dan orang lain ialah apa yang anda baca pada hari ini, esok dan selamanya. Kurangkan hiburan kerana tahap hedonism yang melampau menyebabkan kita malas untuk datang awal ke kuliah.

Hedonism ialah pemikiran yang percaya kepada kegembiraan dan kemewahan merupakan satu-satunya kebaikan di dunia yang perlu dinikmati sebaik mungkin untuk memastikan sejauh mana kenikmatan dirasai semaksima mungkin dan kesengsaraan itu diminimumkan. Ia boleh menjadi akidah atau pegangan individu yang menyalahi ajaran Islam.

Thursday, July 8, 2010

ORIENTALIS vs OKSIDENTALIS


Pada minggu yang lepas kita telah menyentuh definisi Orientalis secara ringkas dan membahaskan tohmahan dan kritikan yang dilontarkan kepada pengiktirafan Al-Hadith sebagai sumber utama Islam. Amat penting untuk kita memberikan semula hujah untuk mematahkan tuduhan yang tidak berasas para orientalis.

Orientalisme ialah kajian terhadap kebudayaan masyarakat timur dari aspek politik, agama, sosial, ekonomi dan lain-lain. Terdapat juga istilah yang berlawanan dengan istilah Orientalism iaitu Occidentalism. Istilah ini saya nukil dari tulisan Prof. Sidek Baba yang menghuraikan kepentingan Oksidentalisme kepada masyarakat timur. Selain itu, istilah itu juga telah dicetuskan oleh seorang pemikir Mesir Islam yang berusaha membuat counter attack kepada usaha para orientalis.

Perbezaan Oksidentalisme dengan Orientalisme ialah tujuan para oksidentalis ialah untuk mengembalikan semula ego masyarakat timur khususnya Islam kepada era kegemilngan yang pernah dikecapi suatu masa dahulu dalam pelbagai aspek samada ilmu, material dan sebagainya. Mengembalikan ego bukan bermakna membuat strategi untuk memanipulasi dan mengawal tamadun yang lain, tetapi mengkaji kekuatan Barat untuk digunakan dalam dunia Islam. Antara para oksidentalis Islam yang masyhur ialah Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Tokoh ini memang terkenal di peringkat antarabangsa dan mereka telah bertungkus-lumus dalam membina acuan baru Islam dengan memelihara keaslian sumber Islam dan mengambil kebaikan dari aspek kemodenan Barat. Isu-isu yang bersangkutan dengan pentafsiran baru mengenai Al-Quran, hak-hak wanita dan memodenkan sistem akademik telah dibangkitkan.

Manakala tujuan utama Orientalis ialah untuk mengawal, menguasai dan menghancurkan tamadun yang lain melalui serangan yang bersifat akademik. Sebagai contoh yang jelas, mempertikaikan pengumpulan dan penulisan hadith dengan mengatakan ianya tidak dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Walaubagaimanpun, tidak semua orientalis bersikap demikian. Tetapi secara umumnya, para orientalis sentiasa bersikap hasad dan dendam terhadap Islam terutama orientalis dari keturunan Yahudi. Oleh itu terdapat 3 jenis sikap orientalis iaitu:

1. Golongan yang memusuhi Islam secara terang dengan menyuntik bibit-bibit keraguan terhadap sumber-sumber Islam.
2. Golongan yang ingin mencari sesuatu keputusan kajian secara objektif (untuk mencari kebenaran dan jumlah orientalis ini sedikit).
3. Golongan yang tiada apa-apa niat melainkan minat untuk mengkaji (contohnya orientalis yang minat mengkaji budaya masyarakat Timur di Asia Tenggara).

3 Golongan yang disebutkan di sini mengingatkan saya tentang 3 pendirian kita terhadap cerita Israiliyyat. Bukan 3 sikap orientalis sahaja yang perlu diketahui, malah pelajar Ulum Al-Hadith juga perlu tahu 3 pendirian kita terhadap riwayat Israiliyyat yang biasanya disangka sebagai hadith sahih iaitu:

1. Jika cerita Israiliyyat itu menepati apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan Al-Hadith maka kita boleh menerimanya (contoh: kisah Nabi Nuh yang membina bahtera dan dipenuhi oleh haiwan yang berpasang-pasangan).

2. Jika cerita Israiliyyat itu bercanggahan dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan Al-Hadith, dan juga cerita-cerita yang tidak mempunyai faedah, maka kita tidak menerimanya sama sekali (contoh: Firaun yang terkejut dengan ular Nabi Musa menyebabkan dia tidak dapat melepaskan hajat selama 40 hari).

3. Jika cerita Israiliyyat itu tidak menepati dan juga tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadith, maka kita hanya membiarkan sahaja cerita tersebut dan tidak menjadikannya hujah untuk menguatkan pandangan kita dalam sesuatu isu.

Berbalik kepada Orientalism, para pelajar perlu membaca sejarah penulisan hadith semasa era nabi, sahabat dan tabiin untuk menjawab kritikan tajam orientalis. Sebagai rujukan tambahan, anda boleh membaca buku Orientalism yang ditulis oleh Edward Said, seorang Profesor di Columbia University. Sebuah buku yang menarik dengan kupasan tentang hala tuju Orientalisme dan kaitannya dengan dasar Imperialisme dan sikap Barat terhadap masyarakat dunia. Buku tersebut telah digunakan sebagai bahan ilmiah di peringkat universiti dan telah diterjemahkan kepada 25 bahasa.

TIGA BENTUK SERANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH ORIENTALIS:

1. Menyerang status perawi hadith terutamanya periwayat hadith di kalangan sahabat Nabi yang junior dalam Islam seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Abu Hurairah diragui kerana dia meriwayatkan 5800 hadith Nabi dalam masa 3 tahun.

2. Menyerang keperibadian Nabi Muhammad (selawat dan salam ke atas Baginda). Orientalis membahagikan status Nabi kepada tiga iaitu: Rasul, pemimpin negara dan orang biasa. Apabila sesuatu hadith itu berkaitan dengan soal agama, ia baru dianggap hadith. Jika tidak, ia hanyalah percakapan biasa yang tiada nilai.

3. Mengatakan bahawa usaha penulisan hadith tidak wujud sama sekali pada zaman Rasulullah. Penulisan hadith bermula setelah beberapa dekad berlalu. Oleh itu tiada penyampaian hadith secara jelas berlaku. Menurut seorang tokoh orientalis bernama Montgomerywatt katanya: "Semua perkataan dan perbuatan Muhammad tidak pernah didokumentasikan dalam bentuk tulisan semasa ia hidup atau setelah meninggal dunia. Pastinya hal ini tersebut disampaikan dari lisan ke lisan, sekurang-kurangnya pada awal Islam..."

GOLDZIHER DAN KRITIKAN ORIENTALIS TERHADAP HADITH:

Tokoh orientalis pertama yang mengkaji hadith ialah Ignaz Goldziher (1850-1921). BELIAU TELAH MENGARANG SATU BUKU BERTAJUK: "MUHAMMEDANISCHE STUDIEN". Buku tersebut menjadi sebuah kitab suci di kalangan orientalis. Beliau telah menuduh bahawa Imam Zuhri telah memalsukan hadith pada zamannya ketika pembukuan hadith. Imam Zuhri dikatakan dipaksa oleh pemerintah untuk menulis hadith. Sebahagian orientalis yang lain mengatakan bahawa hadith hanyalah rekaan ulama Islam abad pertama dan kedua. Hadith diperkenalkan ketika bermulanya pelantikan Qadhi pada zaman Bani Umayyah. Ulama hadith yang mengumpul dan meriwayatkan hadith juga dituduh memalsukan hadith. Antara ulama uyang dituduh ialah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ibn Syihab Al-Zuhri.

Thursday, July 1, 2010

Membongkar Misteri Jumlah Ismiyyah & Fi'liyyah


ANTARA AL-KALAM DAN AL-JUMLAH

Dalam kesibukan pasukan paranormal mencari kewujudan dan misteri entiti halus yang tidak berkesudahan, adalah wajar
kita membongkar misteri Sistem Ayat Ismiyyah dan Fi'liyyah dalam bahasa Arab. Alam halus tidak perlu dibuktikan dengan pancaindera. Iman dan kepercayaan tidak memerlukan bukti secara nyata. Nilai keimanan dalam Islam ialah mempercayai sesuatu walaupun kita tidak mampu melihat. Adapun misteri Jumlah Ismiyyah & Fi'liyyah, maka ia perlu dikaji kerana ia tidak ada kaitan dengan alam ghaib.

Berbalik kepada perbincangan mengenai Jumlah Ismiyyah dan Jumlah Fi'liyyah, kedua-dua bentuk ayat dalam bahasa Arab perlu diketahui dan digunakan oleh para pelajar bukan Arab. Dalam buku teks tahun 1, kita telah menekankan mufradat (vocab) asas dan beberapa kata nama maskulin (mudzakkar) dan feminin (muannath). Sebaliknya, buku teks tahun 2 menyentuh bentuk dan struktur yang lebih kompleks iaitu sistem ayat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ada dua istilah yang perlu dibezakan iaitu:

1. Al-Kalam.
2. Al-Jumlah.

Al-Kalam ialah Lafaz yang berganding dengan lafaz yang lain dan ia memberikan (manfaat) maksud kepada pendengarnya.(Al-Kalam Huwa Al-Lafd Al-Murakkab Al-Mufid Bil Wadh'ie). Manakala Al-Jumlah mempunyai pengertian yang sama tetapi kadang-kadang ia memberi maksud dan kadang-kadang ia tidak memberi maksud. Oleh itu setiap Al-Kalam itu Al-Jumlah, tetapi tidak semua Al-Jumlah itu Al-Kalam. menerusi buku teks tahun 2, kita mandapati banyak contoh Jumlah Ismiyyah diberikan. Persembahan dalam buku itu dimulakan dengan contoh kemudian definisi baru disentuh. Contohnya Takrif Isim, Fi'il dan Huruf dibincangkan pada akhir buku teks. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam buku tersebut ialah Kaedah Istiqraiyyah.

ANTARA KAEDAH ISTIQRAIYYAH DAN ISTINTAJIYYAH

Terdapat dua kaedah untuk menghuraikan sesuatu perkara iaitu Kaedah Istiqraiyyah (Inductive Method) dan Kaedah Istintajiyyah (Deductive Method). Kaedah yang pertama bermaksud: "a process of using observations to develop general priciples about a specific subject". Dalam konteks pengajaran bahasa, kaedah ini bermula dengan memberikan contoh-contoh bahasa yang ingin digunakan oleh pelajar kemudian teori atau definisi diterangkan setelah pelajar mendapat bentuk sesuatu struktur bahasa. Adapun Kaedah Intintajiyyah, ia bermula dengan menerangkan teori tentang struktur bahasa dan kemudian contoh akan diberikan untuk memberi huraian dengan lebih terperinci.

Kaedah Istiqraiyyah sesuai digunakan oleh kita apabila ingin menyampaikan sesuatu kandungan bahasa itu kepada pelajar peringkat rendah. Kaedah kedua lebih sesuai digunakan oleh pelajar dewasa kerana pemikiran orang dewasa lebih kepada logik dan analisis.

KEGUNAAN JUMLAH ISMIYYAH DAN FI'LIYYAH

Kita mungkin akan tertanya-tanya kenapa perlu belajar kedua-dua sistem bahasa Arab itu? Sebenarnya Jumlah Ismiyyah diutamakan dahulu sebelum Fi'liyyah untuk tujuan menggunakannya dalam dialog dan pertuturan harian bagi memudahkan pelajar kita membuat perbandingan dengan sistem ayat dalam bahasa ibunda mereka. Bahasa Melayu sememangnya bermula dengan kata nama dan bukannya kata kerja. Jadi apakah pula kegunaan Jumlah Fi'liyyah? Jumlah Fi'liyyah perlu dikenali oleh pelajar untuk tujuan pembacaan bahan rujukan dalam bahasa Arab pada masa akan datang. Ini kerana boleh dikatakan 80 peratus penulisan bahasa Arab menggunakan ayat yang dimulakan dengan kata kerja (fi'il). Selain dari itu, melatih diri mengenali Jumlah Fi'liyyah akan mengukuhkan penulisan pelajar dengan memantapkan gaya bahasa Arab dalam kemahiran menulis. Jika Jumlah Ismiyyah dan Fi'liyyah dapat diseimbangkan dalam penulisan mereka, ini bermakna sentuhan bahasa Arab telah meresapi dalam jiwa pelajar sedikit demi sedikit. Antara kesalahan gaya bahasa di kalangan pelajar ialah menggunakan ayat ismiyyah sahaja dan mengetepikan ayat fi'liyyah. Mempelbagaikan penggunaan ayat akan memantapkan bahasa kita.

Dengan ini, terbongkarlah misteri sistem ayat dalam bahasa Arab yang selama ini hanya dihafal untuk peperiksaan! Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri...(petikan ini dinukil dari dokumentari Misteri Nusantara terbitan TV3).

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...