Friday, November 19, 2010

BAHASA ARAB KOMUNIKASI1. Objektif Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi
- Objektif Umum Pembelajaran Bahasa Arab
- Objektif Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi di Malaysia

2. Definisi Komunikasi dan kemahiran-kemahirannya
- Proses yang berlaku ketika berkomunikasi
- Sejarah ringkas Pendekatan Komunikasi dalam pengajaran bahasa
- Kemahiran-kemahiran berkomunikasi (Mendengar, Bertutur, Membaca dan Menulis)

3. Ciri-ciri Penggunaan kaedah Komunikasi dalam pembelajaran Bahasa Arab
- Langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab berasaskan konsep komunikasi

4. Al-Mawaqif Al-Lughawiyyah (Situasi dan Konteks Berkomunikasi)
- Definisi
- Majalat Al-Ittisal Al-Lughawi (Bidang komunikasi)
- Contoh-contoh Dialog dalam situasi berbeza

5. Al-Wazaif Al-Lughawiyyah (Fungsi dan Bentuk berkomunikasi)
- Definisi
- Contoh-contoh bentuk komunikasi

6. Kemahiran-kemahiran penting komunikasi dalam Bahasa Arab
- Aspek Fonetik
- Aspek Sintaksis (Nahu) dan Morfologi (Saraf)

7. Situasi 1 dan pembentangan/aktiviti:
- Pengenalan diri
- Masa dan waktu
- Negara dan tempat

8. Situasi 2 dan pembentangan/aktiviti:
- Di Pasar/Kedai
- Di tempat kerja
- Nilai keagamaan dan moral

9. Situasi 3 dan pembentangan/aktiviti:
- Di asrama kolej
- Cuaca dan iklim
- Di kantin/Di hospital

10. Situasi 4 dan pembentangan/aktiviti:
- Waktu lapang
- Surat Rasmi dan tidak rasmi
- Di majlis dan acara

11. Situasi 5 dan pembentangan/aktiviti:
- Pandangan dan pendapat
- Pidato dan ucapan awam
- Jemputan

12. Situasi 6 dan pembentangan/aktiviti:
- Tunjuk arah
- Cerita (fakta/fiksyen)

13. Situasi 7 dan pembentangan/aktiviti:
-Iklan dan pengumuman

14. Perbincangan/Ulangkaji/Penilaian

No comments:

Post a Comment

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...