Saturday, November 20, 2010

Hadith


Tajuk-tajuk Hadith yang akan dibincangkan:

1. Hadith pertama dari hadith 40 (Ikhlas)

2. Hadith kedua dari hadith 40 (Islam, Iman, Ihsan dan Sa’ah)

3. Hadith keempat dari hadith 40 (Kejadian Manusia)

4. Hadith ke lima dari hadith 40 (Menjauhi Bid’ah)

5. Hadith keenam dari hadith 40 (Memastikan Yang Halal Dan Menjauhi Yang Haram Dan Subhat)

6. Hadith ke tujuh dari hadith 40 (Kewajipan Menasihati Saudara seIslam)

7. Hadith ke lapan dari hadith 40 (Suruhan Jihad)

8. Hadith ke sebelas dari hadith 40 (Meninggalkan Apa Yang Diragui )

9. Hadith kedua belas dari hadith 40 (Meninggalkan Apa Yang Tidak Berkaitan)

10. Hadith ke tiga belas dari hadith 40 (Perkara Yang Menyempurnakan Iman Sesaorang)

11. Hadith hukum tajuk 1 (Kelebihan Menjaga Hubungan Kekeluargaan)

12. Hadith hukum tajuk 7 (Sifat Orang Munafik)

13. Hadith hukum -tajuk 14 (Kelebihan Menuntut Ilmu)

14. Hadith hukum –tajuk 19 (Tujuh Golongan Dibayangi Arasy)

No comments:

Post a Comment

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...