Article Review Format

*ULASAN ARTIKEL MESTI DITULIS DENGAN TANGAN. TERIMA KASIH.

CONTOH 1 - ULASAN ARTIKEL BERTAJUK: "GERAKAN MEROSAKKAN BAHASA ARAB TINGGI" (UNTUK SUBJEK KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DPA 2433). 
0leh: Nama Pelajar, No. Matrik dan No. Kumpulan

PENGENALAN (2 MARKAH):
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ISI PENTING ARTIKEL (2 MARKAH):

.............................................................................................................................................................................................................................................................

(KEKUATAN DAN KELEMAHAN ARTIKEL (4 MARKAH)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(SARANAN, CADANGAN DAN PANDANGAN PELAJAR) (4 MARKAH)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(PENUTUP) (2 MARKAH)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RUJUKAN:

1. TULIS TAJUK ARTIKEL DENGAN LENGKAP BESERTA TARIKH, , NAMA MAJALAH YANG DIAMBIL, BILANGAN JILID (JIKA ADA) DAN MUKA SURAT (2 MARKAH).

2. KEPILKAN SALINAN BAGI ARTIKEL ASAL UNTUK DISEMAK OLEH PENSYARAH (2 MARKAH).

3. CADANGKAN TAJUK LAIN YANG SESUAI DENGAN ISI KANDUNGAN ARTIKEL (2 MARKAH).

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...